Shopping Cart

No products in the cart.

Vásárlástól való elállás

Megrendelést követően, de még kiszállítás előtt lehetőség van a rendelés lemondására. Ebben az esetben jelezze ezt nekünk e-mailen vagy telefonon.

Csomagátvételt követő 14. munkanapig  Ön jogosult indoklás nélkül elállni rendelésétől. Elállásnál kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink valamelyikén.

Az ÁSZF szerint kizárólag természetes személy állhat el vásárlástól.

E-mail címünk: info@babzsaksziget.hu

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási kérelmének kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási kérelmének közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ennek értékét köteles részünkre megtéríteni.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Termék(ek) megjelölése:

Megrendelés időpontja:

Termék átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Az elállási jog gyakorlása során a Ptk. által szabályozott alapelveknek (így különösen jóhiszeműség, rendeltetésszerű joggyakorlás) érvényesülniük kell. Ezen joggyakorlás a megrendelő részéről nem vezethet a joggal való visszaéléshez (Polgári törvénykönyv 5. §).